בית-המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור שהגישה עמותת מוסדות "זוועהיל" על פסק-דינו של בית-משפט השלום, בו נדחתה תביעתה של העמותה נגד בנק מזרחי טפחות. בעקבות המלצת הרכב השופטים, הסכימה ב"כ העמותה לדחיית הערעור. נזכיר כי הדיון עסק בשאלה אם חלה על בנק חובת זהירות כלפי צד שלישי (שאינו לקוח) אשר חלק משמו שולב בשם מסחרי שנתן לקוח של הבנק לחשבונו הפרטי (ראו פוסט קודם בעניין זה). בית משפט השלום השיב לשאלה זו בשלילה, וקבע כי הבנק "אינו משטרת שמות" ביחס לחשבונות המתנהלים אצלו. לכתבה שפורסמה ב'גלובס' בעניין התיק, לחצו כאן: גלובס 10.5.16 – מעילה בעמותה החרדית