כבוד השופטת יעל וילנר, פרופסור ישראל גלעד ועו״ד אסף פוזנר משרד קמחי, פלד, פוזנר שילה ושות'  דנו בשאלת הדרישה המסורתית להוכחת הקשר הסיבתי, במסגרת השתלמות שאורגנה על ידי מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין והתקיימה ביום 2.6.2016.

לצפייה בדבריו של עו"ד אסף פוזנר בנושא עמימות הקשר הסיבתי לאחר ד"נ (אזרחי) מלול לחץ כאן