בקשה לתביעה ייצוגית נגד בנק יהב נמחקה לאחר שבית המשפט המחוזי בלוד המליץ לתובע לבטל את תביעתו.

בית המשפט קיבל את טענות עורכי הדין של בנק יהב והדגיש כי על פניו נראה שיהיה לתובע הייצוגי קושי להוכיח את טענותיו. לאור זאת, המליץ בית המשפט לתובע הייצוגי להסתלק מבקשתו. התובע קיבל את ההמלצה במהלך הדיון והודיע על ביטול התביעה.

את בנק יהב ייצגו עורכי הדין יאיר שילה ואיילת שוורץ-אסף ממשרד קמחי, פלד, פוזנר, שילה ושות'

לקריאת הידיעה אודות ביטול התביעה בעיתון "מעריב" ובעיתון "כלכליסט":

http://www.ifat.com/PersonalMail/ShowClip.aspx?clip=JDGMDFJEK&qp=0

 

http://www.ifat.com/PersonalMail/ShowClip.aspx?clip=JDGMEMLLH&qp=0