משרד קמחי, פלד, פוזנר, שילה ושות' מציע למתמחים ועורכי דין צעירים להצטרף למשרד צומח בתחום המסחרי-אזרחי ולעבוד לצד משפטנים מן השורה הראשונה. המשרד משקיע מחשבה ומאמצים רבים בקידום עובדיו מבחינה מקצועית ואישית. מדיניות המשרד היא להרחיב את שורותיו ולקדם את המתמחים ועורכי הדין העובדים בו.

משרדנו מציע סביבת עבודה נעימה ואנושית המכבדת את המתמחים ועורכי הדין ומתחשבת בצרכיהם של בעלי משפחות. עיצוב הפנים וסידורי הישיבה תומכים בשיתוף פעולה וזרימת ידע בין השותפים, עורכי הדין והמתמחים. דגש רב ניתן לרווחה וקידום הפרט, והמשרד עורך השתלמויות מקצועיות וימי גיבוש חברתיים.