כתובתנו: מרכז בק למדע, רחוב הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45107, ירושלים 9777508, ישראל
02-621-5555
02-625-4555
kpps@kppslaw.co.il

טופס יצירת קשר