בחודש נובמבר 2017 הרצה עו"ד אסף פוזנר, ממשרד קמחי, פלד, פוזנר, שילה ושות' במכון להכשרה והשתלמות שופטים.

הרצאתו של עו"ד פוזנר עסקה בצורך לעדכן את אופן חישוב הפיצויים הנפסק היום, לאור שינויים מהותיים שחלו בתוחלת החיים הממוצעת וכן באחוז ההיוון המתאים לצפי הרווח כתוצאה מהשקעת כספים לטווח ארוך.

להלן רשימת האסמכתאות לכל אחד מהנושאים הנ"ל:

לקריאת האסמכתאות בנושא תוחלת חיים לחצו על הקישור שלהלן:  אסמכתאות בנושא תוחלת חיים

לקריאת האסמכתאות בנושא עדכון חישוב ההיוון, לחצו על הקישור להלן: אסמכתאות בנושא היוון