אנו שמחים לברך את מר אהרון טופר, על זכייתו בפרס משרד עו"ד קמחי, פלד, פוזנר, שילה ושו"ת, לעבודה מצטיינת בתחום דיני נזיקין, שנכתבה בפקולטה למשפטים בירושלים.
עבודת הסמינריון שכתב מר טופר נשאה את הכותרת "שאלות שאסור לשאול: על העוולה החוקתית של האפליה בקבלה לעבודה" ועסקה במשטר האחריות המוגברת של תיקון 15 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
העבודה נבחרה על ידי עורכי הדין הדר איצקוביץ' ונתנאל פוזנר, מתוך עבודות רבות שהוגשו ותזכה את מר טופר בפרס בסך 4,500 ש"ח.