א' פנתה למשרדנו לאחר שבשנת 2006, בהיותה בת 46, עברה פרוצדורה רפואית בבית החולים רמב"ם, שבסופה נותרה עם נכות קשה.

בית המשפט המחוזי קבע כי בעקבות רשלנות הצוות הרפואי ברמב"ם סובלת א' מנכות של 92%, ונפסקו לה פיצויים בסך 6.7 מיליון שקל.
מתוך הסכום שנפסק לה, נוכו כ–3 מיליון שקלים, המשקפים את הסכומים שקיבלה בעבר ושהיא צפויה לקבל בעתיד, מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכותה. חישוב זה נעשה על כללים שנקבעו בפסק דין ישן (הלכת אלחבאנין).

בימים אלו קיבל בית המשפט העליון את ערעורה של א' על גובה הניכוי ופסק כי אין להחיל את ההלכה הישנה בדבר גובה הניכוי.
בעקבות שינוי ההלכה קיבלה א' תוספת של 900,000 ש"ח לפיצוי.
אך אנו גאים לומר כי שינוי ההלכה צפוי ליצור השפעת רוחב לכלל תביעות הנזיקין בארץ.

לאורך ההליך יוצגה א' על ידי עורכי הדין: אסף פוזנר, שמואל רוזנר, אריה גרוסמן ונתנאל פוזנר ממשרד קמחי, פלד, פוזנר, שילה ושות'

לקריאת הכתבה בנושא זה, בעיתון THEMARKER לחצו כאן

לקריאת כתבה בנושא בעיתון גלובס, לחצו כאן