יצא לאור ספרו של ד"ר אסף פוזנר "עוולות טרום לידתיות" בהוצאת "נבו"