ביום 14/07/19 יתקיים בבית לישכת עוה"ד בירושלים ערב עיון המבוסס על ספרו של ד"ר אסף פוזנר "עוולות טרום לידתיות"