סרטן השד הינה המחלה הממארת השכיחה ביותר בישראל, ואבחון מוקדם מציל חיים. אולם, לא די במועד האבחנה אלא יש לוודא כי המאבחן הוא בעל המומחיות המתאימה לשם כך. 
משרד הבריאות קבע מהי המומחיות המתאימה בחוזר שרותי אשפוז של משרד הבריאות בנושא "תנאים להפעלת מכון ממוגרפיה" מס' 56/90 מ- 14.5.1990 בסעיף 6. 1. "היחידה לצילומי ממוגרפיה, תקבל הרשאתה מהועדה להרשאת מכוני ממוגרפיה שליד שירותי אשפוז במשרד הבריאות, לאחר שתציג: 1. כישורי המפעילים (רדיולוג ורנטגנאי)".
באופן דומה נקבע גם בחוזר המתוקן מיום 22.1.1992 שמספרו 6/21. קרי, הדרישה היא כי בדיקת הממוגרפיה תבוצע על ידי רנטגנאי שמבצע את הבדיקה ומפעיל את מכשיר הרנטגן ועל ידי רדיולוג שמפענח את תוצאות הבדיקה
החוזר האחרון בנושא – חוזר מינהל הרפואה מס' 17/2016 מיום 7.8.2016 בנושא "אמות מידה להפעלת מרפאות לדימות השד" קובע כאמור גם כן, בסעיף 2.2 "תנאי סף לפעילות מרפאה לדימות השד: … למרפאה יש מנהל רפואי, רופא מפענח וטכנאי רנטגן לדימות השד (רנטגנאי שד);" ובסעיף 4. 2. "רופא מפענח: רופא מומחה ברדיולוגיה".
משמעות הדברים היא שרק רופא עם רישיון מומחה ברדיולוגיה מוסמך לבצע ממוגרפיה.
בתביעה בייצוגם של ד"ר אסף פוזנר ועוה"ד איילת שורץ אסף, המתמחים בדיני רשלנות רפואית, נתבע מכון הממוגרפיה במשגב לדך בגין אבחון מאוחר של סרטן השד מאחר שמי שביצע את בדיקת הדמיית השד באולטרסאונד ובממוגרפיה לא היה בעל רישיון מומחה ברדיולוגיה והוא התרשל ולא אבחן את הגידול הממאיר.
משמעות נוספת היא שמכון הממוגרפיה לא עמד בתנאי הסף להפעלת מכון דימות שד – והנושא הועבר לבחינה של משרד הבריאות.

לפרסום התביעה (ידיעות אחרונות, 07/07/19)


https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5544839,00.html