על הסוגיות המשפטיות העולות בדיני הנזיקין בעת מותו של עובר.