ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת הנזיקין במשרדנו ומרצה בדיני נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים, מתייחס להשלכה של המצב בו אנו נתונים כיום בעקבות משבר הקורונה על דיני הנזיקין ואומר כי ניתן לתבוע בנזיקין ואפשר גם להשוות את המצב לתקופת מלחמה. במאמר דעה לעיתון ישראל היום, משיב ד"ר פוזנר על שאלות בנושא:

"השוואה מתבקשת למצבים מוכרים, בהם בשל פעולות איבה או מלחמה, נאלצת אוכלוסייה לשהות במרחבים מוגנים תוך גרימת חרדות ונזקים כלכליים. לעיתים – ובשל כך שהאוכלוסייה מותקפת וסובלת התקפות על מדינת ישראל – נחלצת המדינה לסיוע.
עם זאת, גם שם לא מדובר בפיצוי נזיקי. במקרה הנוכחי, לא מדובר בהתקפה על מדינת ישראל, וממילא כל סיוע מהמדינה צפוי להיעשות במסגרת המנגנונים הסוציאליים של המוסד לביטוח לאומי, ולרבות קצבת נכות למי שנגרם לו נזק נפשי קשה ביותר".
אספנו בשבילכם שאלות חשובות בנושא.

הידבקות

שאלה: שהיתי במקום שלא הקפיד על הנחיות משרד הבריאות ובשל כך חליתי בקורונה או הועברתי לבידוד. האם אני אהיה זכאי לפיצוי?
תשובה: הנחיות משרד הבריאות למקומות השונים נועדו להגן על הציבור, ולכן סביר שעומדת לך זכות תביעה נגד המקום שהפר את ההוראות. עם זאת, ככל שהיית מודע להפרת ההנחיות (למשל, השתתפת בחתונה עם מאות משתתפים), ייחסו לך אשם תורם ויפחיתו חלק יחסי מהנזק. אולי אף יקבעו שאשמתך היא אשמה מלאה.
שאלה: למרות שהמעביד שלי שמר על הנחיות משרד הבריאות, חליתי בשל מגע עם עובד אחר או עם לקוחות. האם אהיה זכאי לפיצוי?
תשובה: הנחיות משרד הבריאות הם אמת מידה שיכולה לשמש קביעה של רשלנות או של היעדר רשלנות. עם זאת, ייתכן שבתנאי העבודה הספציפיים, היה על המעביד לנקוט בצעדים חמורים יותר. ככל שזה המצב, ניתן יהיה לתבוע את המעביד בשל רשלנות גם אם עמד בכללי משרד הבריאות. בכל מקרה, גם אם לא ניתן לתבוע את המעביד והעובד נדבק במהלך העבודה, יהיה מדובר בתאונת עבודה, והעובד יוכל לקבל זכויות מועדפות מהמוסד לביטוח לאומי.
שאלה: המעביד שלי העסיק אותי באופן שאינו תואם את הנחיות משרד הבריאות, ועקב כך חליתי. האם אהיה זכאי לפיצוי?
תשובה: ההנחיות של משרד הבריאות נועדו להגן בין היתר על העובדים. ככל שהעובד נפגע בשל אי קיומם, הוא יוכל לתבוע את המעביד בשל רשלנות או הפרת חובה חקוקה, על נזקיו.
שאלה: חליתי בקורונה לאחר הידבקות מחולה אחר. האם אני זכאי לפיצוי?
תשובה: ככל שחולה קורונה נהג ברשלנות או הפר את הוראות משרד הבריאות, מי שנדבק יוכל לשקול הגשת תביעה נגד המדביק. חשוב לציין, בעוד שמקרי הידבקות אחרים (כגון חצבת) קשה מאוד להוכיח ממי נדבקת, הרי שבשל עבודה מאומצת של משרד הבריאות ניתן (במרבית המקרים) להוכיח מהיכן החשיפה וממי ההידבקות. עם זאת, ככל שההידבקות נבעה מכך שגם אתה לא קיימת את הוראות משרד הבריאות, ייתכן ויחלקו את האשם ויפחיתו חלק יחסי על פי אשמתך (אשם תורם).
שאלה: בן משפחה שלי נדבק ממני לאחר שאני נדבקתי מאחר. האם הוא זכאי לתבוע את אותו אדם?
תשובה: דומה שבמקרה כזה זכויות בן המשפחה יהיו דומות לשלך. עם זאת, ככל שההדבקה של בן המשפחה נעשתה לאחר שאתה הפרת את הנחיות משרד הבריאות, קיימת סבירות לכך שנותק הקשר הסיבתי בין החולה האחר לבין בן משפחתך.
שאלה: חליתי לאחר שלמדתי בישיבה, ולאחר שרבנים פסקו שאין מקום לקיים את הנחיות משרד הבריאות, אלא עלי להמשיך וללמוד תורה. האם אהיה זכאי לפיצוי?
תשובה: ככל שנוגעים הדברים לישיבה, הרי שהדברים דומים לכל מקום אחר שאינו מקיים את הנחיות משרד הבריאות. שאלה לא פשוטה היא, האם ניתן יהיה לתבוע את הרבנים שהורו על כך. במקרה אחד, שבו בית המשפט העליון סבר שרב נתן הוראה רפואית שגרמה לנזק, רמז בית המשפט שיש אפשרות להגיש תביעה, תוך שהוא מציין כי על הרבנים להיזהר בעצותיהם.

חרדות

שאלה: נגרמות לי חרדות קשים עקב המצב. האם אני זכאי לפיצוי?
תשובה: אף שנזק נפשי הוא נזק לכל דבר ועניין, הרי שהעובדה שהמצב גורם לחרדות אינו מקנה פיצוי. במקרים קשים שבו נגרמים נזקים נפשיים קשים, יהיה הנפגע זכאי לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, ככל אדם אחר.
שאלה: שהיתי במקומות לא מוגנים ושלא פעלו בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ונגרמו לי חרדות. האם אהיה זכאי לפיצוי?
תשובה: נזק נפשי, הוא נזק לכל דבר ועניין. אף שהסכומים הניתנים עבור חרדות הם לא גבוהים, הרי שניתן לשקול הגשת תביעה ייצוגית, דוגמת הפיצוי שניתן לאותם אנשים ששתו חלב שהוכנס בו סיליקון, ולאחר מכן נתקפו רגשות גועל.

בידוד

שאלה: שהיתי בחו"ל, וכשחזרתי התברר לי שבגלל הנחיות משרד הבריאות אני צריך לשהות בבידוד, ונגרמו לי נזקים עקב כך. האם אני זכאי לפיצוי?
תשובה: למרות שהנזק נגרם, כביכול, על ידי משרד הבריאות, הרי שהמשרד פועל במסגרת חובותיו להגן על הציבור הכללי. אף שבאופן תיאורטי ניתן לתבוע רגולטור בשל הנחיות רשלניות, הרי שבשל העובדה שמדובר בשיקול דעת, לא סביר שתביעה כאמור תתקבל.
שאלה: נחשפתי לחולה קורונה, אני צריך לשהות בבידוד, ונגרמו לי נזקים עקב כך. האם אני זכאי לפיצוי?
תשובה: ככל שהדברים נוגעים למשרד הבריאות, לא. עם זאת, ייתכן וניתן יהיה לתבוע את חולה הקורונה בשל התנהלות ברשלנות, במיוחד אם הוא חרג מהוראות משרד הבריאות, שנועדו להגן על הציבור. למשל, אם המשיך להסתובב בציבור למרות בעיות נשימה וחום גבוה.

לכתבה המלאה ראו בישראל היום https://www.israelhayom.co.il/article/743455