הרצאה מספר 14, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

ההרצאות נועדו לאפשר לציבור עורכי הדין, אלו שבבית ואלו שלא, בצל משבר הקורונה, ללמוד ולהתעדכן בסוגיות שונות בתחום הנזיקין.

ההרצאה הנוכחית הנה בנושא מהות המסמך של הסכמה מדעת.

לצפייה:

ראו גם בעניין זה את מאמרו של אסף פוזנר, דוקטרינות ישנות, סוגיות חדשות: דברים שבכתב, האם אתה רשאי לומר בעל פה?, ספר גבריאל בך 539, 562-573 (2011).

pozner-bach