הרצאה מספר 13, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

ההרצאות נועדו לאפשר לציבור עורכי הדין, אלו שבבית ואלו שלא, בצל משבר הקורונה, ללמוד ולהתעדכן בסוגיות שונות בתחום הנזיקין.

ההרצאה הנוכחית דנה בשאלה מתי בתי המשפט אמורים להתערב בעולם הרפואה?

לצפייה:

 

וכן ראו את המאמר של ד"ר פוזנר, "סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי" רפואה ומשפט, גיליון מס' 26 (2002) (48)

מאמר סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי