הרצאה מספר 15, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

ההרצאות נועדו לאפשר לציבור עורכי הדין, אלו שבבית ואלו שלא, בצל משבר הקורונה, ללמוד ולהתעדכן בסוגיות שונות בתחום הנזיקין.

כותרת ההרצאה הנוכחית "בעקבות הקורונה: אחריות הורים למעשי ילדיהם"

לצפייה:

 

רשימת האסמכתאות:

1. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020, תקנות 3ה, 3ה(ב)(1).
2. תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)) תש"ף-2020, תקנה 2א.
3. תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, תקנה 163.
4. בג"צ 591/99 טאהה נ' שר הביטחון פ"ד מה(2) 45 (1991).
5. ת"א (מחוזי חיפה) 1225/90 כהן נ' ניר (פורסם בנבו, 14.11.1993), מפי השופטת שטרסברג כהן.
6. ת"א (שלום תל אביב-יפו) 44057/97 מסינג נ' אלון (פורסם בנבו, 23.11.2000), מפי השופטת ענת ברון.
7. ת"א (שלום ירושלים) 5064/03 שמואל נ' שרלין (פורסם בנבו, 18.05.2008), מפי השופט דוד מינץ.
8. ע"א 290/68 אריאלי נ' צינק, קטין, פ"ד כב(2) 645 (1968)
9. ע"א 2061/90 מרצלי נ' מדינת ישראל, משרד החינוך והתרבות, פ"ד מז(1) 802 (1993)
10. ת"ק (שלום ירושלים) 2747/04 אצילה נ' גודמן (פורסם בנבו, 20.08.2004)
11. ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2501/54 וינשטיין נ' חנה ישראל, פ"מ י 421 (1955).
12. תא"מ (שלום ת"א) 4290-10-16 מזרחי נ' אלון (פורסם בנבו, 15.10.2017)
13. ת"ק (תביעות קטנות י-ם) 56187-11-10 אוחנה נ' דהן (פורסם בנבו, 25.09.2011)
14. תא"מ (שלום פ"ת) 29597-02-16 אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ נ' מילר (פורסם בנבו, 27.10.2019)
15. תא"מ (שלום אש') 2463-10-16 ל. א נ' ר. צ'.(קטין) (פורסם בנבו, 17.12.2017)
16. ת"ק (תביעות קטנות רח') 7863-04-16 דויטש נ' דירבה (פורסם בנבו, 2.07.2017)
17. ת"א (שלום נצ') 7160-04-10 בשתאוי נ' בשתאוי (פורסם בנבו, 9.10.2011)
18. ת"ק (תביעות קטנות רמ') 60879-03-19 כהן נ' סווירי (פורסם בנבו, 6.08.2019)
19. ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 1173/99 קרואני נ' אלמוג (פורסם בנבו, 5.03.2008)
20. ת"ק (תביעות קטנות אש') 34695-07-18 אוזן נ' אילוז (פורסם בנבו, 4.04.2019)
21. ת"ק (תביעות קטנות בי"ש) 64678-01-17 מלניק נ' אורן (פורסם בנבו).
22. ת"ק 262/06 שנפר נ' מיתר (פורסם בנבו, 27.09.2006)
23. ת"א (שלום ת"א) 64144/04 מגדל חברה לבטוח בע"מ נ' רועי (פורסם בנבו, 18.01.2007)
24. ת"ק (תביעות קטנות י-ם) 48161-12-10 שוטי נ' טובול (פורסם בנבו, 8.08.2011)
25. בש"א (שלום חיפה) 2010/08 חזן נ' דימרסקי (פורסם בנבו, 11.02.2008)
26. תא"מ (שלום חי') 33690-06-16 פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (קרסו) נ' אולקינצ'קי (פורסם בנבו, 24.01.2018)
27. רע"א 1272/05 כרמי נ' סבג, פ"ד סב(3) 396 (2007)