הרצאה מספר 17, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

ההרצאות נועדו לאפשר לציבור עורכי הדין, אלו שבבית ואלו שלא, בצל משבר הקורונה, ללמוד ולהתעדכן בסוגיות שונות בתחום הנזיקין.

ההרצאה עוסקת בשאלה – מה הנפקות של קביעת הנכות התפקודית על ידי הביטוח הלאומי?

לצפייה:

רשימת האסמכתאות:

1. ע"א 2577/14 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ (פורסם בנבו, 11.01.2015)
2. אסף פוזנר, "'למד שחיה בהתכתבות אצל מציל ידוע': על הפרטת מערכת השפיטה בתיקי נזקי גוף קלים", רפואה ומשפט גיליון 46 עמ' 73 (2012).
3. ע"א 354/79 מעין נ' ממרם, ניהול, תכנון, פיתוח בע"מ פ"ד לה(1) 77 (1980).
4. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956
5. המוסד לביטוח לאומי, רענון הוראות תקנה 15, חוזר נפגעי עבודה/9, מיום 28.2.2011, https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%94%2015%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%201%20%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5%202011%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf
6. סעיף 6ב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.
7. ע"א 516/86 "אררט" חברה לביטוח בע"מ נ' אזולאי, פ"ד מ(4) 690 (1986)
8. ת"א (מחוזי ירושלים) 1640/98 עיד ד נ' סעדון את פדידה בע"מ (פורסם בנבו, 18.12.2002)
9. ת"א (מחוזי ירושלים) 1072/96 גבע נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ ("הפול") (פורסם בנבו, 05.06.1998)
10. ע"א (מחוזי ת"א) 2528/07 רג'ואן נ' סמיח (פורסם בנבו, 06.05.2008)
11. ת"א (שלום ירושלים) 19413/00 בית הלחמי נ' בן שטרית (פורסם בנבו, 16.07.2006)
12. ע"א (מחוזי ירושלים) 2052/01 "אליהו" חברה לביטוח בע"מ נ' אשכר (פורסם בנבו, 12.07.2001)
13. ת"א (שלום י-ם) 29531-09-16 פלוני נ' איבגי (פורסם בנבו, 11.11.2019)
14. ת"א (מחוזי חי') 43950-05-11 דגש נ' עיזבון ח'טיב (פורסם בנבו, 18.10.2015)
15. רע"א 1459/10 המוסד לביטוח לאומי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד סה(1) 1 (2011)