הרצאה מספר 18, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

ההרצאות נועדו לאפשר לציבור עורכי הדין, אלו שבבית ואלו שלא, בצל משבר הקורונה, ללמוד ולהתעדכן בסוגיות שונות בתחום הנזיקין.

ההרצאה הנוכחית היא בנושא ועדת חריגים והשלכותיה על דיני נזיקין

לצפייה:

רשימת האסמכתאות:
1. ת"א (שלום ת"א) 37762-10-15 פלוני נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (פורסם בנבו, 1.3.2020).
2. ע"א 4431/17 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו, 3.10.2019).
3. ע"א 5557/95 סהר חברה לביטוח בע"מ נ' אלחדד, פ"ד נא(2) 724 (1997)
4. רע"א 7325/12 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' מכבי שירותי בריאות (פורסם בנבו, 12.11.2013)