הרצאה מספר 19, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

ההרצאות נועדו לאפשר לציבור עורכי הדין, אלו שבבית ואלו שלא, בצל משבר הקורונה, ללמוד ולהתעדכן בסוגיות שונות בתחום הנזיקין.

ההרצאה הנוכחית היא בנושא אבדן שכר בשנים האבודות לחסרי תלויים: בין הלכת פינץ לבין הלכת סושרד

לצפייה:

האסמכתאות:

1. ע"א 140/00 עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ, נח(4) 486 (2004)
2. ע"א 10990/05 פינץ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ פ"ד סא(1) 325 (2006).
3. ע"א 8488/08 עיזבון סושרד נ' מדינת ישראל משטרת ישראל (פורסם בנבו, 5.6.2012).
4. ע"א 8961/16 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה (פורסם בנבו, 14.6.2017).
5. ת"א (מחוזי ת"א) 11775-06-14 עיזבון א"ב נ' הפניקס (פורסם בנבו, 6.10.2016).
6. ת"א (שלום ת"א) 28763-08-15 עיזבון ד.ס. נ' קוח (פורסם בנבו, 13.5.2018).
7. ת"א (שלום ת"א) 57126-07-15 עיזבון שמש נ' עקרי (פורסם בנבו, 20.5.2017).
8. ת"א (שלום הרצליה) 754-08-12 ד.פ. נ' אוסטפנקו (פורסם בנבו, 8.12.2016).
9. ת"א (שלום ירושלים) 28423-04-11 אדרי נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (פורסם בנבו, 31.10.2013).
10. ת"א (שלום ירושלים) 19913/08 פרידמן נ' עלייאן (פורסם בנבו, 20.5.2014).
11. ת"א (שלום ת"א) 32338-08-10 אודנופוזוב נ' ח'וטבא (פורסם בנבו, 24.2.2015).