הרצאה מספר 22, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

הרצאות אלו החלו במטרה לאפשר לעורכי הדין ולכל המתעניינים להמשיך ולהישאר 'מחוברים' גם במהלך משבר הקורונה… אך, התפתחה מסורת שבכוונתנו לשמר ולכן, ד"ר פוזנר ממשיך במתן הרצאות גם בימים אלו.

ההרצאה הנוכחית היא הרצאה ראשונה בשלוש הרצאות בנושא הולדה בעוולה.

והפעם הדיון הוא בשאלה האם החזקה בפסק דין המר חלה על יתר העילות של הפסקת היריון?

לצפייה:

האסמכתאות:
1. ע"א 1326/07 המר נ' עמית (פורסם בנבו, 28.5.2012).
2. ת"א (מחוזי ירושלים) 23442-12-10 י.ל. נ' מכבי שירותי בריאות (פורסם בנבו, 12.7.2017).
3. ת"א (מחוזי ב"ש) 3344/04 ר.וו. נ' מכבי שירותי בריאות (פורסם בנבו 31.8.2008).
4. נויה רימלט, "מנגישות חלקית, שאין בה צדק, לחקיקה צודקת: לקראת פרדיגמה חדשה של הפסקות היריון בישראל", עיוני משפט לט 415 (2016).