הרצאה מספר 23, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

הרצאות אלו החלו במטרה לאפשר לעורכי הדין ולכל המתעניינים להמשיך ולהישאר 'מחוברים' גם במהלך משבר הקורונה… אך, התפתחה מסורת שבכוונתנו לשמר ולכן, ד"ר פוזנר ממשיך במתן הרצאות גם בימים אלו.

ההרצאה הנוכחית היא ההרצאה השנייה בשלוש הרצאות בנושא הולדה בעוולה.

ההרצאה עוסקת בתקנת הציבור בהפסקת היריון: האם נכיר בהולדה בעוולה במקרה והייתה מתבצעת הפסקת היריון ללא היתר ישראלי?

לצפייה:

 

האסמכתאות:
1. אסף פוזנר, עוולות טרום לידתיות: הילד הרצוי והילד הבלתי רצוי, 120-128 (2019).
2. חוק העונשין, תשל"ז-1977, סעיף 316.
3. ע"א 1326/07 המר נ' עמית (פורסם בנבו, 28.5.2012).
4. נויה רימלט, "מנגישות חלקית, שאין בה צדק, לחקיקה צודקת: לקראת פרדיגמה חדשה של הפסקות היריון בישראל", עיוני משפט לט 415 (2016).
5. ת"א (מחוזי ירושלים) 23442-12-10 י.ל. נ' מכבי שירותי בריאות (פורסם בנבו, 12.7.2017).
6. חוק השתלת איברים, תשס"ח-2008.
7. רע"א 2737/12 ונונו נ' הפניקס חברה לביטוח (פורסם בנבו, 23.10.2013).
8. Attorney General v. X [1992] IESC 1; [1992] 1 IR 1
9. Gleitman v. Cosgrove 227 A.2d 689 (NJ 1967)