הסבר שונה לאוכלוסיות שונות וקיומה של רפואה מתגוננת / ד"ר אסף פוזנר

ההרצאה ניתנה במסגרת לימודי המשך – רפואה למשפטנים

מרכז אקדמי: עו"ד ד"ר אבי רובינשטיין

18.5.2020

להלן רשימת האסמכתאות בהמשך להרצאה:

אסמכתאות
1. ע"א 8710/17 פלונית נ' שירותי בריאות כללית (פורסם בנבו, 6.08.2019).
2. ע"א 1535/13 מדינת ישראל נ' איבי (פורסם בנבו, 03.09.2015(
3. ע"א 2910/14 דואניאס נ' מרכז רפואי "שיבא" תל השומר (פורסם בנבו, 7.12.2015)‏‏
4. ב"ש 2215/91 עזבון המנוח פלוני ז"ל נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (פורסם בנבו, 22.05.1996(.
5. ע"א 1303/09 קדוש נ' בית החולים ביקור חולים פ"ד סה(3) 164 (2012)‏‏
6. ת"א (שלום ירושלים) 2564/05 דלאשה נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 8.01.2007).
7. בג"ץ 4112/99 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל-אביב-יפו, פ"ד נו(5) 393 (2002)
8. ת.א. (מחוזי ירושלים) 117/91 מזרחי נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ואח', תק מח' 96 (2) 1980, 1986 (1996):
9. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 7/11 "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות" מיום 3.2.2011 https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2011.pdf
10. דו"ח וועדה של הר"י בנושא "אי-שיוויון בבריאות בישראל" מפברואר 2008. זמין לצפייה https://www.ima.org.il/userfiles/image/epstein_report.pdf
11. Strengthening the capacities of a national health authority in the effort to mitigate health inequity—the Israeli model, Tuvia Horev & Shlomit Avni , Israel Journal of Health Policy Research volume 5, Article number: 19 (2016)
12. ת"א (מחוזי ירושלים) 19055-12-13 אבו דהאש נ' שירותי בריאות כללית (פורסם בנבו, 10.2.2016)
13. הודעה לעיתונות הלמ"ס מיום 27.6.2018,. https://old.cbs.gov.il/www/hodaot2018n/32_18_195b.pdf
14. ע"א 1355/11 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' קופת חולים מאוחדת (פורסם בנבו,9.2.2015).
15. ע"א 4384/90 ואתורי נ' בית החולים לניאדו, פ"ד נא(2) 171 (1997)).
16. סעיף 45(א)(7)(7) לחוק החולה הנוטה למות תשס"ו-2005
17. סעיף 5 לחוק מוות מוחי-נשימתי, תשס"ח-2008
18. סעיף 9 לחוק השתלת אברים, תשס"ח-2008
19. סעיפים 12 ו-20 לחוק תרומת ביציות, תש"ע-2012
20. סעיף 3 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996
21. סעיף 24 לחוק זכויות החולה, תשנ"ו -1996
22. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות "מינוי ועדה ארצית לפי נוהל משרד הבריאות לברירת מין היילוד באבחון גנטי טרום השרשתי" מס' 21/05 מיום 9.5.05
23. חוזר מנכ"ל ביחס להפסקות היריון בשלב החיות (23/2007)
24. פרסום לדתיים על כרטיס אדי https://www.adi.gov.il/%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%AA/
25. ת"א (מחוזי, חי') 16010-02-16 א"פ נ' עודה (פורסם בנבו, 20.6.2019)
26. ת"א (מחוזי חיפה) 995/05 פלוני נ' מיקוד אבטחה שמירה שירותים ונקיון בע"מ (פורסם בנבו, 9.6.2009)
27. אסף פוזנר, סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי, רפואה ומשפט 26, עמ' 48 (2002)
28. William L. F. Felstiner, Richard L. Abel & Austin Sarat, The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming…, 15 L. & SOCIETY REV. 631 (1980/1981).

29. Troyen A. Brennan, Lucian L. Leape, Nan M. Laird, Liesi Herbert, A. Russell Localio, Ann G. Lawthers, Joseph P. Newhouse, Paul C. Weiler & Howard H. Hiatt, Incidence of Adverse Events and Negligence in Hospitalized Patients: Results of the Harvard Medical Practice Study I, 324 New England Journal of Medicine 370 (1991).

30. Eric J. Thomas, David M. Sttudert, Helen R. Burstin, E. John Orav, Timothy Zeena, Elliot J. Williams, K. Mason Howard, Paul C. Weiler & Troyen A. Brennan, Incidence and Types of Adverse Events and Negligent Care in Utah and Colorado, 38(3) MEDICAL CARE 261 (2000),

31. Richard L. Abel, The Real Tort Crisis – Too Few Claims, 48 Ohio State L.J. 443, 446-452 (1987)

32. Deborah Jones Kathryn Merritt & Ann Barry, Is the Tort System in Crisis? New Empirical Evidence, 60 OHIO STATE L.J. 315 (1999).

33. JENNIFER K. ROBBENNOLT & VALERIE P. HANS, THE PSYCHOLOGY OF TORT LAW 9-13 (2016).

34. אריאל פורת "דיני נזיקין" הגישה הכלכלית למשפט 271, 293-294 (אוריאל פרוקצ'יה עורך, 2012).
35. דו"ח וועדת קלינג, דין וחשבון הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי (1999), https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/tipul_refuii_1999.pdf
36. : Gijs van Dijck, Should Physicians be Afraid of Tort Claims? Reviewing the Empirical Evidence, 6 JETL 282 (2015). זמין לצפיה https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2716627.
37. ): Zenon Zabinsky & Bernard S. Black, The Deterrent Effect of Tort Law: Evidence from Medical Malpractice Reform (2015). זמין לצפייה ב:papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2161362