הרצאה מספר 24, בסדרת הרצאות בתחום הנזיקין, על ידי ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת נזיקין במשרדנו ומרצה בתחום נזיקין באוניברסיטה העברית בירושלים.

הרצאות אלו החלו במטרה לאפשר לעורכי הדין ולכל המתעניינים להמשיך ולהישאר 'מחוברים' גם במהלך משבר הקורונה… אך, התפתחה מסורת שבכוונתנו לשמר ולכן, ד"ר פוזנר ממשיך במתן הרצאות גם בימים אלו.

ההרצאה הנוכחית היא ההרצאה השלישית משלוש ההרצאות בנושא הולדה בעוולה, בנושא: כפיית הורות

לצפייה:

 

רשימת האסמכתאות:
1. אסף פוזנר, עוולות טרום לידתיות: הילד הרצוי והילד הבלתי רצוי, 26-27, 252 ואילך (2019).
2. עמוס הרמן, "היריון בעוולה" משפחה במשפט ג-ד 97 (2010).
3. ת"א (שלם ירושלים) 733/94 דונין נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית (פורסם בנבו, 19.9.2006).
4. ע"א (מחוזי ת"א) 1323/96 טפירו נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית (פורסם בנבו, 13.9.1998).
5. ת"א (מחוזי ירושלים) 1315/97 פלונית נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית פ"מ תשס"ג (2) 309 (2004).
6. ת"א (שלום ב"ש) 7886/00 קדוש נ' אסותא מרכזים רפואיים (פורסם בנבו, 26.7.2006).
7. ע"א (מחוזי ב"ש) 1153/06 קדוש נ' אסותא מרכזים רפואיים (פורסם בנבו, 25.2.2010).
8. ת"א (שלום חיפה) 4503/06 פלוני נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות (פורסם בנבו, 4.3.2012).
9. ת"א (מחוזי ירושלים) 8432/06 פלוני נ' שירותי בריאות כללית (פורסם בנבו, 13.2.2008).
10. ת"א (שלום ת"א) 23789-02-11 ד.ג. נ' ח.ח.ח. (פורסם בנבו, 8.1.2017).
11. ע"א 1326/07 המר נ' עמית (פורסם בנבו, 28.5.2012).