במסגרת רפורמת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות הגיש ד"ר אסף פוזנר מסמך הערות לשר המשפטים.

הנכם מוזמנים לעיין בהערותיו

מכתב לשר המשפטים