הרצאה במסגרת ועד מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין – 2.8.2020

 

רשימת אסמכתאות:

אסמכתאות להרצאה על סדר דין