ליטיגיציה

הצוות

ליטיגיציה

ליטיגציה אזרחית היא תחום עיסוק מרכזי במשרד. השותפים ועורכי הדין עוסקים באופן שוטף בייצוג בפני ערכאות שונות, משפטיות ומנהליות, איש איש בתחום התמחותו. השילוב בין ידע מקצועי בתחומי משפט מהותיים ובין כישורי ייצוג והופעה בבתי-משפט הוא אבן יסוד בפעילותו של המשרד. במשך השנים צבר צוות הליטיגציה של המשרד ניסיון רב בניהול של תיקים מורכבים המשלבים ידע רב תחומי וביניהם גם ייצוג בתובענות ייצוגיות ובתיקים בעלי השלכות תקדימיות.

תיקים בולטים:

תביעות ייצוגיות

 • רע"א 5635/13 קורל תל בע"מ נ' אביהוא רז ואח' – ייצוג חברת אטריקס בע"מ, שהנתבעת ביקשה – במסגרת תובענה ייצוגית – להגיש נגדה הודעת צד שלישי (פסק דין תקדימי בדיני תובענות ייצוגיות והודעות לצד שלישי; נקבע כי בנסיבות המקרה לא ניתן להגיש הודעה כאמור)
 • ע"א 3690/07 ירדני נ' בנק הפועלים בע"מ – ייצוג בנק הפועלים בתביעה ייצוגית בה נטען, כי אסור לבנק לגבות דמי הגבלת אחריות ממחזיקי כרטיסי אשראי (התביעה נדחתה; נקבע שהבנק היה רשאי לגבות את דמי הגבלת האחריות);
 • רע"א 2616/03 ישראכרט ואח' נ' הווארד רייס – ייצוג אמריקן אקספרס בתביעה ייצוגית בה נטען, כי חברות כרטיסי האשראי גובות עמלות סליקה לא הוגנות מבתי עסק (התביעה נדחתה; נקבע שהתובע לא הוכיח את תביעתו);
 • רע"א 38954-11-14 מימי הנגב ומושב שחר נ' פולק – ייצוג אגודות שיתופיות בתביעה ייצוגית בה נטען כי הן גבו תשלומים בגין אספקת מים שלא כדין (בקשת האישור נדחתה מטעמים הקשורים לגודל הקבוצה);
 • ת"א (מחוזי, ת"א) 2556/05 מיכאל בירן נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט – ייצוג הטוטו בתביעה ייצוגית בה נטען כי הטוטו גובה פרסים בשיעור לא חוקי (התביעה נמחקה);
 • ת"צ 15612-11-11 (מחוזי, חי') כדן נ. הבנק הבינלאומי הראשון ובנק יהב – ייצוג בנק יהב בתביעה ייצוגית בה נטען כי הוא גובה עמלות בניגוד לכללי הבנקאות (עמלות) (התביעה נדחתה);
 • ת"א (מחוזי, י-ם) 2308/08 סירקיס ואח' נ' בנק דיסקונט ואח' – ייצוג בנק יהב בתביעה ייצוגית בה נטען, כי אסור היה לבנקים להרוויח ממכירת קופות הגמל שבבעלותן (התביעה נדחתה; נקבע שהבנקים היו רשאים ליטול לעצמם את תמורת המכירה);
 • ת"צ 707-10-11 אבו עיאדה ואח' נ' מימי הנגב – ייצוג מימי הנגב בטענה שזו גובה תמורה בגין 'פחת מים' שלא כדין (התביעה נדחתה; נקבע שהתובעים לא הוכיחו את תביעתם, וכן בשל חוסר הומוגניות הקבוצה);
 • ת"א (מחוזי, ת"א) 2661/06 אורן צרפתי נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט – ייצוג הטוטו בתביעה ייצוגית לענין חלוקת הפרסים בטוטו, במחזור הימורים בו בוטל אחד המשחקים שבטופס (התביעה נמחקה);
 • בש"א (מחוזי, ת"א) 14887/01 ללקין נ' בנק משכן – ייצוג בנק משכן בתביעה ייצוגית בענין שיעורי ריבית החידוש שבהלוואות בריבית משתנה (התביעה נמחקה);
 • בש"א (מחוזי, ת"א) 17203/01 פאל נ' בנק משכן – ייצוג בנק משכן בתביעה ייצוגית בענין שיעורי ריבית החידוש שבהלוואות בריבית משתנה (התביעה נמחקה);
 • ת"א (מחוזי, י-ם) 3111/09 יעקב נצח ויסברג נ' הלמן אלדובי ואח' – ייצוג בנק יהב בתביעה ייצוגית שנושאה שיעורי הריבית שקיבלו התובעים בחלק החודש הראשון להפקדות כספים בקופת גמל (התביעה נמחקה).

מינהלי

 • בג"צ 52/06 חברת אלאקצא נ' SWC Museum Corp. – ייצוג המבצעים את שלב א' בפרויקט מוזיאון הסובלנות בירושלים, בעתירה נגד הפרויקט; פסק דין תקדימי בענין ההתנהלות עקב מציאת קברים באתרי עבודה (העתירה נדחתה);
 • בג"צ 8519/13 הוועד האולימפי ואח' נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט – ייצוג המועצה בנוגע לסמכויותיה לקבל החלטות בתקופת מעבר (על יסוד המלצת בית המשפט, העותרים חזרו בהם מהעתירה);
 • עת"מ 459/06 בנק יהב נ' החשב הכללי ואח' – ייצוג בנק יהב, והשגת ביטול המכרז הראשון שהמדינה הוציאה למתן שירותי בנקאות לעובדי המדינה;
 • עמ"נ 321/06 קבוצת רון ארצי נ' רשם האגודות השיתופיות – ייצוג עשרות מושבים בעתירה תקדימית בנוגע להיקף הסמכות של רשם האגודות השיתופיות להתערב בהחלטות האגודה השיתופית (החלטת הרשם בוטלה);
 • בג"צ 3772/05 יואב אלי נ' שר האוצר ואח' – ייצוג המועצה להסדר ההימורים בספורט בעתירה בה נטען, כי התנהלות המועצה בארגון תכניות הימורים היא מפתה מידי (העתירה נדחתה);
 • בג"צ 21/01 אילת נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט – ייצוג המועצה בעתירה נגד אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה (העתירה נמחקה);
 • בג"צ 8501/01 רמות למען הסביבה נ' מנהל רשות הטבע והגנים – ייצוג החברה העירונית מוריה בעתירה נגד סלילת כביש מס' 9 בירושלים (העתירה נדחתה);
 • בש"א 1543/05 פרנקל נ' עיריית ירושלים ומוריה – ייצוג מבצעי גשר הכניסה לעיר בירושלים (גשר קלטרווה), בעתירה נגד הקמת הגשר (העתירה נמחקה);
 • ה"פ 372/99 תנועת המושבים ואח' נ' ראש המועצה האזורית מטה יהודה ואח' – ייצוג ראש המועצה האזורית בענין אכיפת הסכמים פוליטיים (התביעה נדחתה).

מסחרי / אחר

 • בש"א 1639/03 Jerusalem Enterprises Inc נ' מוריה – ייצוג מבצעי עבודות התשתית לפרויקט הרכבת הקלה בירושלים כנגד תביעה להפסקת ביצוע העבודות (התביעה נמחקה);
 • ת"א 5532/04 מנהל מקרקעי ישראל נ' פרי הר – ייצוג מנהל מקרקעי ישראל בתביעת פינוי מהגדולות שהוגשה על ידו בשנים האחרונות, בקשר לאדמות 'פרי הר' – עמק הצבאים בירושלים (התיק עדיין מתנהל);
 • ת"א 882/93 מ.ב. תשלובת הבניה של הקיבוץ הארצי נ' משרד הבינוי והשיכון – ייצוג המדינה בתביעה תקדימית לענין התנהלות המשרד מול קבלנים בעת שהמשרד מזמין מבנים מקבלנים (מרבית התביעה נדחתה);
 • ה"פ 556/00 ארקוס נ' האפוטרופוס הכללי ואח' – ייצוג התובעים בתיק תקדימי בענין סמכות בתי משפט לבטל הקדשים דתיים (התביעה התקבלה; ההקדש בוטל);
 • ה"פ 168/98 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל – ייצוג רשות החשמל בפסק דין תקדימי לענין חלוקת סמכויות השיפוט בין בג"צ לבין בתי המשפט המחוזיים (העתירה נמחקה);
 • ת"א 566/94 הפטריארך הארמני של ירושלים נ' רשות הפיתוח – ייצוג רשות הפיתוח בפסק דין תקדימי לענין היקף הביקורת השיפוטית על הפקעות (התביעה נדחתה).

אזרחי/מסחרי

 • דנ"א 10901/08 בייזמן נ' בנק משכן ודנ"א 6/09 בנק הפועלים נ' בייזמן – ייצוג בנק משכן/בנק הפועלים בתיק תקדימי (הנדון לפני הרכב של שבעה שופטים) בשאלה מרכזית בתחום דיני החוזים ודיני עשיית עושר ולא במשפט, והיא: האם הפורע חוב של אחר מפאת טעות, זכאי להשבה ממקבל התשלום, גם אם מקבל התשלום היה תם לב.

חדשות ופרסומים בתחום ליטיגיציה

>
31.03.20

נדבקים בקורונה יוכלו לקבל פיצוי במקרים מסוימים: נדבקת מחולה שנהג ברשלנות? נכנסת לבידוד ונגרם לך נזק? למדת בישיבה לפי הוראות הרבנים ונדבקת? • המדריך המלא לתביעות נזיקין בעקבות מגפת הקורונה

- ד"ר אסף פוזנר, מנהל מחלקת הנזיקין קרא עוד >
>
10.02.19

מאמר פרי עטו של עו"ד ד"ר אסף פוזנר בנושא "השלכות פרקטיות של מימון תביעות בדיני נזיקין"

- מאמר דר פוזנר מימון תביעות בדיני קרא עוד >
>
10.02.19

מאמר חדש ומעניין של עו"ד ד"ר אסף פוזנר שהתקבל לפרסום במאזני משפט. המאמר יפורסם במסגרת כרך ייעודי על מעמד המשפחה במשפט הרפואי.

- מאמר נזיקין ומשפחה קרא עוד >